Gekreuteld.nl

Waar gaat dit over?

Gekreuteld.nl is er voor mij. Vaak weet ik het beter en is het jammer dat men mij niet om mijn mening heeft gevraagd. Achteraf krijg ik dan het gevoel dat dingen voorkomen hadden kunnen worden en voel ik mij gekreuteld. Mijn mening is ongezouten, meestal correct en mist nuance.

Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee!